Baanrenovatie zomer 2019

De zomer van 2019 zal voor AV SPADO in het teken staan van de renovatie van onze atletiekbaan. De werkzaamheden zullen in totaal enkele maanden duren. Voor trainingen en wedstrijden moet elders accommodatie worden gevonden.

Renovatie

Opdrachtgever voor de renovatie is de gemeente Bergen op Zoom, eigenaar van de baan. De voorbereidingen van de baanrenovatie zijn door de gemeente in februari 2018 opgepakt, waarbij een renovatieadvies is opgevraagd bij Newae. Tegelijkertijd heeft het bestuur een commissie benoemd onder leiding van Marco Fokke (coördinator baanatletiek) om alle wensen voor een nieuwe rondbaan in kaart te brengen. 

Deze commissie is vanaf augustus in overleg met de gemeente, waarbij de geïnventariseerde wensen van SPADO zijn besproken. Naast de gemeente als gesprekpartner is ook de Atletiekunie (AU) en adviesbureau Siebenga aangeschoven voor advies en bemiddeling. De gemeente heeft ruim 5,5 ton beschikbaar (investering onder- en toplaag) en heeft 120.000 euro begroot voor groot onderhoud (vervanging).

De baanrenovatie is urgent, omdat m.i.v. juni 2019 de baankeuring verloopt en het onderzoek van Newae aangeeft dat een renovatie nodig is. Een renovatie van alleen de kunststof toplaag is niet voldoende, zo blijkt uit ervaring bij meerdere renovaties in het land, want de ondergrond (van asfalt) is na 30 jaar gebruik niet meer stabiel genoeg. Dit maakt volledige aanpak noodzakelijk. De discus- en kogelslingerring voldoen eveneens niet meer aan de eisen en zullen worden vervangen. Ook de hoogspringaccommodatie zal vernieuwd worden om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels van de internationale atletiek federatie IAAF.

Werkgroep

Om de baanrenovatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft SPADO een werkgroep geformeerd bestaande uit Marco Fokke (baancoördinator), Joost Dumas (techniek) en Jacques van Gool (dagelijks bestuur). Vanuit deze werkgroep zullen we op termijn nog een groep moeten formeren die zich gaat richten op de vervangende trainingsaccommodatie gedurende de renovatiewerkzaamheden. 

Naast de eerder genoemde discus- en kogelslingerring en hoogspringaccommodatie worden ook de verspringbakken vernieuwd, met zoveel mogelijk kunststof aanlopen en kunstgras rondom, zodat het onderhoud voor de komende 15 jaar zo goedkoop mogelijk gemaakt kan worden. De wens voor een volledig 8-baans rondbaan, inclusief toevoeging van een tweede sprintbaan aan de zuidkant, zijn concreet en ingetekend in het renovatieplan.

De kosten van het totale wensenlijstje gaan het budget van de gemeente te boven. In onderling overleg wordt nu bekeken hoe de aanvullende wensen van ca. 1 ton elders middels aanvullende financieringsfondsen gevonden kunnen worden.

De rode kleur van de kunststofbaan is een blijvertje. Er komen géén blauw/rode banen om en om. Het werken met de rode kunststof is een bewezen techniek en heeft qua levensduur de beste papieren.

Tijdspad

Het is de wens van de gemeente om eind oktober 2018 het programma van eisen op papier te hebben, zodat we in november of december een aanbesteding kunnen uitschrijven. Offertes kunnen dan in het eerste kwartaal van 2019 beoordeeld worden om vervolgens te kunnen starten in juni 2019. Wanneer de werkzaamheden aan de baan gereed zullen zijn is vooraf niet exact aan te geven. Als formeel einde wordt gestreefd naar eind september 2019. De reële duur van de werkzaamheden hangt onder meer af van de weersomstandigheden en de capaciteit van de aannemer.

Als de baanrenovatie op schema verloopt, zou de officiële ingebruikname kunnen geschieden op de dag van de clubkampioenschappen in 2019.

 

Downloads:

SPADO actueel overzicht