Algemene ledenvergadering 22 maart: agenda en jaarverslagen

Vrijdag 22 maart:
Algemene ledenvergadering van SPADO
Clubhuis D'n Assieschuif op Sportpark Rozenoord.
Aanvang 20.00 uur


AGENDA

 • Opening en mededelingen
 • Actiepunten Ledenvergadering  2018
 • Jubilarissen
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag 2018
 • Concept Verlies & Winst en Balans 2018
 • Kascontrolecommissie 2018
 • Benoeming kascontrolecommissie 2019
 • (Her)verkiezing bestuursleden

PAUZE  (ca. 21.00uur)

 • Voor- en najaar Algemene Vergadering
 • Renovatie atletiekbaan 2019
 • Begroting 2019
 • Vaststelling contributie 2019
 • Rondvraag

SLUITING


Jaarverslagen

De jaarverslagen 2018 van het dagelijks bestuur (DB), de wedstrijd organisatie commissie (WOC), wegatletiek, baanatletiek en public relations (PR) vindt u hier.

Agenda details overzicht