Vacature penningmeester

Beste leden,

Begin dit jaar heb ik jullie aandacht gevraagd voor de financiële commissie. Dit is een succes gebleken. Inmiddels hebben we een vaste groep van (maximaal) vijf personen en zitten we iedere tweede donderdag van de maand twee uurtjes samen. Tijdens zo’n avond werken we een hoop klusjes weg. Nu wil ik voor een tweede keer jullie aandacht vragen.

De mensen die afgelopen maart bij de ALV waren, die weten het al. Mijn termijn als penningmeester loopt in maart 2019 af. Ik heb besloten om me niet herkiesbaar te stellen. Komende maart wil ik het stokje overdragen aan de volgende penningmeester.

Tijdens de ALV heb ik ook een stukje ‘geschiedenis van het dagelijks bestuur (DB)’ aangehaald. Het is al bijna 15 jaar geleden dat er voor het laatst een DB-functie door een niet-wegatleet werd vervuld. Ik ben voor een zo goed mogelijke invulling van het penningmeesterschap, ongeacht de achtergrond van de persoon, maar het zou toch erg mooi zijn wanneer er iemand uit de baanatletiek zich zou melden…

Ik heb in mijn eerste jaren veel werk moeten verzetten. Inmiddels ben ik op het punt dat ik een groot gedeelte van de periodiek terugkerende werkzaamheden heb geautomatiseerd of heb uitbesteed, mede door het opstarten van diverse commissies. Hierdoor kost het penningmeesterschap me nu een stuk minder werk dan voorheen. Een mooi moment om mijn taken over te dragen. 

Maar wat zijn nou de taken van de penningmeester? Op hoofdlijnen zijn die als volgt:

-       Aan het begin van het jaar ontvang je van ieder bestuurslid input voor de begroting. Mede aan de hand van deze stukken maak je, samen met het bestuur, de begroting voor het komende jaar.

-       Gedurende het jaar beslis je mee over het beleid van de vereniging, in het bijzonder over alles dat de financiën raakt.

-       Je verricht betalingen en houdt zicht op de bankrekening.

-       Je coördineert de facturatie en inning van de contributie.

-       Je coördineert de facturatie en inning van sponsorgelden.

-       Je coördineert de uitbetaling van de trainersvergoedingen.

-       Je coördineert de administratie van het clubhuis.

-       Je zorgt dat een deugdelijke administratie wordt gevoerd.

-       Je beheert de clubkas, al gaat nagenoeg alles giraal.

-       Je adviseert de clubhuisbeheerder en bent de schakel tussen clubhuis en bestuur.

-       Je adviseert de ledenadministratie en bent de schakel tussen ledenadministratie en bestuur.

-       Vervolgens maak je periodieke rapportages om te toetsen in hoeverre de tussentijdse cijfers in lijn met de begroting zijn.

-       Aan het einde van het jaar maak je de (concept)winst- en verliesrekening en balans, die je vervolgens samen met het bestuur afrondt.

-       De kascommissie beoordeelt deze cijfers en de administratie steekproefsgewijs.

-       Ten slotte presenteer je de cijfers tijdens de ALV, waarna de cijfers definitief zijn.

Ik heb het penningmeesterschap met veel plezier vervuld. Ik heb er veel van geleerd en ben zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak gegroeid. Ik zou dit zeker niet willen hebben gemist!

Ik wil dan ook niet helemaal afscheid nemen van het financiële team. Als jij (nieuwe penningmeester) het goed vindt, dan wil ik graag aanschuiven bij de financiële commissie. Op die manier kan je me maandelijks als klankbord en assistent gebruiken. Op deze manier kan ik je zo goed mogelijk op weg helpen.

Ik hoop je enthousiast te hebben gemaakt voor het penningmeesterschap. En mocht je na het lezen van dit stukje nog vragen hebben, stel ze gerust!

Jeroen Rockx - penningmeester AV SPADO

 

SPADO actueel overzicht