Bergse Wandel Club loopt voor RaceRunners

Angelique en Mario van de Bergse Wandelclub

De Bergse Wandel Club gaat in 2019 een aantal acties ondernemen voor een goed doel. In het jaar 2019 willen zij geld in gaan zamelen met als doel om een RaceRunner voor AV SPADO aan te schaffen.

In mei 2017 is binnen atletiekvereniging SPADO gestart met een nieuwe groep, de RaceRunners. Ondertussen zijn er wekelijks elf atleten die een lichamelijke beperking hebben en wekelijks op een RaceRunner actief zijn. Een RaceRunner is een driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun, waarmee je je kan voortbewegen door te lopen of te rennen.  De RaceRunner is geschikt voor kinderen (of volwassenen) met een lichamelijke beperking die in het dagelijkse leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit.  Ook voor atleten met een beperkte handfunctie  (die daardoor geen rolstoel sport kunnen beoefenen) kan RaceRunning een geschikte sport zijn.  De RaceRunner kost tussen de €2000 en de €2500 per stuk, waarbij we als vereniging hebben dat geïnteresseerden kunnen kennismaken met RaceRunners van de vereniging en er zelf één aanschaffen mocht er serieuze belangstelling zijn.  De Bergse Wandel Club wil in 2019 een aantal acties ondernemen, met als doel om één RaceRunner voor AV SPADO aan te schaffen.
 
Mocht u deze actie van onze Bergse Wandel Club een warm hart toedragen of wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met,
 
Mario en Angelique 
 
Telefoon: 06-22749297
Mail: bergsewandelclub@kpnmail.nl
KvK: 72912170 Rabobank: NL06RABO0334426944
www.bergsewandelclub.nl

G-groep overzicht