Algemene ledenvergadering 8 november

Vrijdag 8 november:
Algemene ledenvergadering van SPADO
Clubhuis D'n Assieschuif op Sportpark Rozenoord.
Aanvang 20.00 uur - het clubhuis is open vanaf 19.30u.
Komt allen!

Op deze ALV zal het bestuur onder meer verslag doen van de renovatie van de baan en zal ook de begroting van 2020 toegelicht worden.

Datum:: 8 november 2019
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Waar: Clubhuis D'n Assieschuif

AGENDA

  • Opening
  • Notulen ALV maart 2019
  • Ingekomen stukken
  • (Her)verkiezing bestuursleden
  • Renovatie atletiekbaan 2019, stand van zaken

PAUZE (ca. 20.45 uur)

  • Begroting 2020
  • Vaststelling contributie 2020
  • Rondvraag
  • Sluiting

Een update over de baanrenovatie staat op de SPADO site.
De notulen van de ALV van 21 maart 2019 en de begroting 2020 zijn op deze pagina beschikbaar voor ingelogde leden (hoe inloggen?).

SPADO actueel Overzicht