Joke van Rijswijk prijs voor Jeroen Jonkers

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SPADO werd aan Jeroen Jonkers, oud-coördinator van de G-atletiek, de Joke van Rijswijk prijs uitgereikt door Anieke Wierenga, vicevoorzitter van het bestuur van de AtletiekUnie.

De Joke van Rijswijk prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich door inzet en behaalde resultaten op het gebied van ontwikkeling van de atletiek voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft onderscheiden. De toekenning van Joke van Rijswijk prijs gebeurt door het Uniebestuur, op voordracht van de afdeling Topatletiek.

joke_van_rijswijk_2_2.jpg

Bij de uitreiking gaf Anieke Wieringa aan dat SPADO steeds een voortrekkersrol heeft als het gaat om de integratie en participatie van gehandicaptensport: ze memoreerde aan de oprichting van de G-atletiek in 1997, het Open NK in 2004, Het Nationaal Evenement in 2011 en het EK atletiek voor verstandelijk beperkten in 2014. Ook was SPADO een van de eerste vereniging die, in 2017,  met de RaceRunners startten , een onderdeel dat landelijk een grote groei beleeft.

Bij al deze initiatieven had Jeroen Jonkers een dragende rol: hij startte in 1997 met drie atleten met een beperking en wist deze groep uit te bouwen tot een succesvolle tak binnen AV SPADO. Jeroen Jonkers kreeg een fraai beeldje - een wisseltrofee - met alle namen van de oud-winnaars. Hij was zeer verrast maar droeg de prijs direct op aan de vereniging en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

jvrb_trofee_2.jpg

JOKE VAN RIJSWIJK

De blinde atlete Joke van Rijswijk (1954) won in de jaren '80 driemaal goud en een keer brons bij drie Paralympische Spelen op de onderdelen hoog- en verspringen en de sprint. Op haar erelijst prijken verder nog drie Europese titels en een Wereldtitel. In 1989 kreeg zij het Unie Erekruis van de KNAU en in datzelfde jaar werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De  KNAU heeft in 2004 de ‘Joke van Rijswijk-prijs’ ingesteld die gaat naar mensen die zich inzetten voor aangepast sporten. 

Nieuws Overzicht