Algemene ledenvergadering 13 maart

De ALV die gepland was voor vrijdag 13 maart gaat niet door!
Algemene ledenvergadering van SPADO
Clubhuis D'n Assieschuif op Sportpark Rozenoord.
Aanvang 20.00 uur - het clubhuis is open vanaf 19.30u.

 

Op deze ALV zal het bestuur onder meer verslag doen van de renovatie van de baan en van de financiën. Ook zal het het vrijwilligersbeleid aan bod komen. Bij de bijlagen achter deze link (wel inloggen) taan een discussiestuk over het vrijwilligersbeleid met het voorstel van het bestuur. Ook staan daar de jaarverslagen, de notulen van de vorige ALV en de financiële afsluiting over 2019.

Datum::13 maart 2020
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Clubhuis D'n Assieschuif

AGENDA

1.   Opening en mededelingen

2.   Actiepunten Ledenvergadering  najaar 2019

3.   Jubilarissen

4.   Ingekomen stukken

5.   Jaarverslag 2019

6.   Concept Winst & Verlies en Balans 2019

7.   Kascontrolecommissie 2019

8.   Benoeming kascontrolecommissie 2020

9.   (Her)verkiezing bestuursleden

10.  Inleiding vrijwilligersbeleid

PAUZE

11.   Vrijwilligersbeleid

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

Het discussiestuk over het vrijwilligersbeleid, de concept-notulen van de ALV van 8 november 2019, de financiële afsluiting over 2019 en de jaarverslagen 2019 zijn beschikbaar voor ingelogde leden (hoe inloggen?).

SPADO actueel overzicht