Meer mogelijkheden voor jeugd?

Trainingskaart

Dinsdagavond is door de overheid besloten dat de meeste maatregelen zoals ze tot 28 april gelden, ook in de weken daarna, tot en met 20 mei, van kracht blijven. Dat betekent dus voor sporters: geen gezamenlijke trainingen, activiteiten, wedstrijden en evenementen. De jeugd zou wel mogelijkheden moeten krijgen om onder begeleiding te sporten.

Voor de sport is het zo geformuleerd:

Sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Op dit moment is het SPADO-bestuur hard bezig om te kijken of en hoe we hier vorm aan kunnen en willen geven.
Daartoe zijn we in overleg met de trainers, maar ook willen we weten hoe de gemeente Bergen op Zoom en de Atletiekunie hier tegen aan kijken.

SPADO is afhankelijk van de manier waarop de lokale overheid invulling wenst te geven aan de versoepeling van de regels voor sporten t/m 12 jaar en t/m 18 jaar. Van de gemeente willen we ook weten of Sportpark Rozenoord, dat nu op slot is, straks (en vanaf wanneer) weer open gaat én of er ruimte is voor SPADO, want de atletiekbaan is nog niet beschikbaar.

De Atletiekunie is bezig de versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek en streeft ernaar op uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor de clubs te komen. Daarna (dus in of vlak na het weekend) hoopt ook SPADO meer duidelijkheid te kunnen geven.

Dus geef ons even de tijd en houd de website en de mail in de gaten voor de ontwikkelingen.

Het SPADO bestuur

------------------------

Er zijn ook weer diverse initiatieven en ontwikkelingen die het vermelden waard zijn:

- De baanrenovatie gaat dankzij de gunstige weersomstandigheden nu goed vooruit: de toplaag wordt aangebracht, zie fotoalbum 11 met foto's van Gerard Jansen.
- De leden van het Talententeam hebben filmpjes gemaakt met oefeningen die ze doen om fit te blijven, en daar zitten stevige uitdagingen tussen: check bijv. de filmpjes van Merle van Eizakker en Jip Haest.
- De leden van loopgroep B trainen virtueel samen middels een trainingskaart (zie afbeelding) waaruit elke keer één training wordt gekozen die ieder vervolgens kan afwerken.
- Er staan nieuwe filmpjes met oefeningen voor de G-groep op de website, met ook een filmpje van wereldkampioen verspringen Ranki Oberoi, speciaal voor de SPADO G-atleten.
- De pupillen hebben een kwis gekregen en de juryleden kunnen deze week de weetjes & vragen over de springonderdelen proberen op te lossen.
- Op donderdag 7 mei wordt er door de atletiekunie ONLINE een bijscholing Jurylid Algemeen wordt gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Atletiekunie. Ben je die dag verhinderd, maar heb je wel interesse, stuur dan een mailtje naar Anke te Boekhorst via anke.teboekhorst@atletiekunie.nl

trainingskaartb_2.jpg

Nieuws Overzicht