Mogelijke opstart van de trainingen

Beste (ouders van) atleten,

De afgelopen week is het bestuur van SPADO hard bezig geweest zijn om, zoals aangekondigd door dhr. Rutte, het mogelijk te maken voor de jongere groepen (t/m 18 jaar) om weer georganiseerd te gaan sporten.  Natuurlijk willen wij en onze trainers ook weer snel aan de slag met de jeugd.

Om dit te kunnen realiseren moest een plan geschreven worden dat we voorleggen aan de gemeente. Dit is inmiddels gedaan. Dit plan wordt door de gemeente getoetst aan de noodverordening van de veiligheidsregio. Deze noodverordening wordt donderdag 30 april bekend gemaakt.

Wanneer ons plan dan goedgekeurd wordt, en na overleg met de andere gebruikers van Sportpark Rozenoord, willen we de trainingen op zijn vroegst woensdag 6 mei weer opstarten, dit dus mede onder voorbehoud van beschikbare velden.

Om te weten op hoeveel kinderen we tijdens de verschillende trainingen kunnen rekenen, willen we jullie vragen om via de volgende link, of direct onderaan, het aanmeldingsformulier in te vullen en terug te sturen.  Dit moet zo snel mogelijk gebeuren!!!!

https://forms.gle/nuEeYshsfZi58L4D8

Vul het formulier ook in als jij / uw kind (vooralsnog) niet komt trainen> En meermaals in als er meerdere atleten op één adres wonen!

Doordat we nog niet weten hoeveel kinderen er gaan komen, kunnen de definitieve tijden ook nog afwijken van de standaardtijden (evt. opsplitsen van groepen). Zodra we hierover meer weten krijgen jullie hiervan natuurlijk bericht.

Goed om te weten is:

* Voor alle trainingen gelden de richtlijnen van het RIVM

* Afstandregels zullen door de trainers in acht worden genomen

* Desinfectiemateriaal is op het sportpark aanwezig

* Alle regels die zijn opgesteld door NOC*NSF en de AtletiekUnie worden door ons gehandhaafd.

De keuze voor al dan niet deelnemen aan de trainingen is uiteraard persoonlijk, mocht u verder nog vragen of wensen hebben m.b.t. de organisatie en invulling van de trainingen dan horen we het graag.

Wij hebben weer heel veel zin om te beginnen!!

Houd voor verdere ontwikkelingen en updates de mail en website in de gaten.

Bestuur AV SPADO

Nieuws overzicht