Training weggroepen naar de normale tijden vanaf 15 juni

Vanaf maandag 15 juni gaan de loop- en trainingsgroepen weg weer trainen volgens de normale tijden.

De afgelopen weken hebben we met zijn allen uitgezocht hoe we weer samen kunnen trainen. De ervaringen zijn vooral positief en daarom gaan we vanaf volgende week volgens het gewone schema zullen lopen. Dat betekent onder meer dat op dinsdag en donderdag weer alle ABCD loopgroepen gaan starten.

Wel gelden er nog een aantal afspraken en aanpassingen:

  • De 1,5m afstandregel en andere protocollen van RIVM / NOC-NSF / AU / Veiligheidsregio blijven van kracht.
  • Blijf dus thuis als je koortsig of snotterig bent. En meld het even aan de trainer als je ziek bent of bent geweeest.
  • Om de 1,5m in de praktijk te kunnen volhouden, willen de trainers de groepsgrootte beperkt houden tot maximaal 15 personen. Bij meer lopers zal een groep dus gesplitst worden.
  • Daarom het verzoek om van tevoren te melden bij de trainer / groep dat je van plan bent om te komen!
  • Er kan en mag weer gestart worden vanaf Rozenoord / parkeerplaats Beukenlaan. Verzamelen gebeurt dan buiten de hekken.
  • Maar er zijn ook trainers die op andere locaties willen starten, dat wordt dan van tevoren aangegeven.
  • Er kan weer op de baan getraind worden, ook dat wordt van tevoren aangegeven.
  • Ook op de baan geldt - voor volwassenen - de 1,5m regel. In de praktijk: tempo in baan 1, inhalen in baan 3, dribbelen nog meer richting buitenbaan. En rondom op Rozenoord: eenrichtingsverkeer en links snel / rechts dribbelen of uitlopen.
  • Kleedkamers, toiletten en kantine op Rozenoord blijven wel tot nader bericht gesloten!
Weg actueel Overzicht