Algemene ledenvergadering 3 juli

Algemene Ledenvergadering van SPADO - ONLINE - vrijdag 3 juli - 20.15u.
Testmoment online verbindingen: dinsdag 30 juni - 20.00u - 20.45u én 21.30u - 21.45u.

Door COVID-19 waren wij genoodzaakt om de algemene ledenvergadering van 13 maart j.l. uit te stellen. Inmiddels hebben wij een nieuwe datum voor de ALV: vrijdag 3 juli, aanvang 20.15 uur.

 Tijdens deze ALV zullen de volgende onderwerpen uitgebreid besproken worden:

  • Vrijwilligersbeleid
  • Financien 2019
  • Jubilarissen

Online

Deze ALV zal, wederom door COVID-19, een andere opzet hebben dan voorgaande jaren. De ALV van 3 juli a.s. zal namelijk online plaats vinden.

Voor een klein aantal leden die minder bekend zijn met de digitale middelen is er de mogelijkheid om de ALV in het clubhuis te volgen. Hiervoor zal de secretaris uitnodigingen versturen i.v.m. de gelimiteerde ruimte.

Geen uitnodiging ontvangen en gaat het echt niet lukken om online deel te nemen? Neem dan contact op met de secretaris: info@spado.nl (ook voor andere vragen en opmerkingen m.b.t de A.L.V.).

Op dinsdag 30 juni zal een ‘oefenmoment’ plaats vinden waar degenen die dat willen, zich bekend kunnen maken met de online opzet van de ALV. Verdere instructies en informatie voor  het 'oefenmoment' en de ALV zullen nog volgen.

ALV

Op deze ALV zal het bestuur onder meer verslag doen van de renovatie van de baan en van de financiën. Ook zal het het vrijwilligersbeleid aan bod komen. Bij de bijlagen achter deze link (wel inloggen) staat een discussiestuk over het vrijwilligersbeleid met het voorstel van het bestuur. Ook staan daar de jaarverslagen, de notulen van de vorige ALV en de financiële afsluiting over 2019.

Datum: 3 juli 2020
Tijd: 20.15 uur
Waar: Online / thuis of Clubhuis D'n Assieschuif (op uitnodiging)
Testmoment online verbindingen: dinsdag 30 juni - 20.00 - 20.45 uur en 21.30 - 21.45 uur.

AGENDA

1.   Opening en mededelingen

2.   Actiepunten Ledenvergadering  najaar 2019

3.   Jubilarissen

4.   Ingekomen stukken

5.   Jaarverslag 2019

6.   Concept Winst & Verlies en Balans 2019

7.   Kascontrolecommissie 2019

8.   Benoeming kascontrolecommissie 2020

9.   (Her)verkiezing bestuursleden

10.  Inleiding vrijwilligersbeleid

PAUZE - 5 minuten

11.   Vrijwilligersbeleid

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

Het discussiestuk over het vrijwilligersbeleid, de concept-notulen van de ALV van 8 november 2019, de financiële afsluiting over 2019 en de jaarverslagen 2019 zijn beschikbaar voor ingelogde leden (hoe inloggen?).

 alv2020dt_2.jpg

Nieuws overzicht