Vacatures accommodatie, juco en materiaal

SPADO zoekt een accommodatiebeheerder, een jurycoördinator en een materiaalbeheerder.

De omschrijving van de functies staat bij 'vacatures' op de vrijwilligerspagina.

Als vereniging draait SPADO geheel op vrijwilligers en we kunnen dus alleen functioneren als deze coördinerende functies bezet zijn.

Andere vacatures vindt u eveneens op die pagina, want er is altijd plaats voor- en behoefte aan juryleden, (hulp-)trainers, clubhuis- en barmensen, hulpouders, verkeersregelaars, materiaalverzorgers, wedstrijdorganisatoren, EHBO-ers enzovoort.

Het SPADO-bestuur gaat op de komende ALV van 3 juli een voorstel doen voor een nieuw vrijwilligersbeleid. Kern daarvan zal zijn dat ieder lid tevens vrijwilliger is.
Denk en praat mee over de toekomst van onze vereniging!

Nieuws Overzicht