ALV vrijdag 20 november 2020

Het bestuur van SPADO nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 november aanstaande.

Wederom zal deze ALV digitaal plaatsvinden in verband met de geldende coronamaatregelen. De link wordt u per email toegezonden.

Algemene Ledenvergadering:

 • Datum::20 november 2020
 • Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Testmoment

Om zeker te zijn dat u een goede verbinding heeft, hebben wij hiervoor een testmoment ingepland. De link wordt u per email toegezonden.

 • Datum: Dinsdag 17 november 2020
 • Tijd: 20:00 uur - 20:30 uur

Op deze ALV zal het bestuur onder meer de begroting 2021 van presenteren.
De jubilarissen van april 2020 t/m maart 2021 worden bij de ALV in het voorjaar gehuldigd.

Hieronder treft u de agenda aan.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV juli 2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Vacatures functionarissen
 5. Leden van Verdienste
 6. PAUZE
 7. Begroting 2021
 8. Vaststelling contributie 2021
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De notulen van de ALV van 3 juli 2020 en de begroting 2021 zijn op deze pagina beschikbaar voor ingelogde leden (hoe inloggen?).

Nieuws Overzicht