Opzeggen lidmaatschap

Het SPADO lidmaatschap loopt per kwartaal. Bij opzegging blijft men dus lid tot de laatste dag van het lopende kwartaal.

De bijdragen aan de Atletiekunie (lidmaatschap / wedstrijdlicenties) worden voor het gehele kalenderjaar afgedragen door SPADO en worden niet gerestitueerd.

Afmelden lidmaatschap via de site:

  • Log in op de site
  • Klik op "Bekijk je persoonlijke gegevens" en vervolgens op "Wijzig gegevens"
  • Vink aan: "Beëindigen lidmaatschap" en vink de opzegreden aan.
  • Klik op 'bewaren'.

Uw afmelding wordt vervolgens verwerkt door de ledenadministratie.

Hoe logt U (voor het eerst) in op de site?