Leeftijdsindeling

Leeftijdsindeling bij SPADO

Guppies: 4 en 5 jaar
De guppies die 6 jaar zijn geworden stromen na elke vakantieperiode door naar de minipupillen

Pupillen: 6 t/m 11 jaar
De pupillen worden onderverdeeld in Mini's, C-, B- en A-pupillen.

Junioren: 12 t/m 19 jaar
De junioren worden onderverdeeld in D-, C-, B- en A-junioren

Senioren: 20 t/m 34 jaar

Masters: 35 jaar en ouder
De Masters zijn bij wedstrijden onderverdeeld in 5- of 10-jaarscategorieën, waarbij de verjaardag geldt als overgangsdatum

Leeftijdsindeling AtletiekUnie 2020

Deze indeling is met ingang van 1 november 2020 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

Minipupillen: geboren in 2014 en later
Pupillen - C: geboren in 2013
Pupillen - B: geboren in 2012
Pupillen - A: geboren in 2011 / 2010
Junioren - D: geboren in 2009 / 2008
Junioren - C: geboren in 2007 / 2006
Junioren - B (U18): geboren in 2004 / 2005
Junioren - A (U20): geboren in 2003 / 2002
Senioren: geboren in 2001 en eerder
Masters: geboren in 1986 en eerder

Mastersleeftijden
Men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswed­strijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt.

Onderverdeling masters:
Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren:
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.