Lidmaatschapsinfo

Via bovenstaande menuknoppen vindt U alle informatie over het lidmaatschap bij SPADO.

- Lidmaatschapsinformatie geeft een overzicht van de soort lidmaatschappen en contributies ( per kwartaal ) die SPADO kent;
- Onder Contributie vindt u een gedetailleerde beschrijving van elke categorie en de bijbehorende faciliteiten en evt. kosten.
- Leeftijdgroepen geven aan welke leeftijdsindeling SPADO hanteert en ook welke voor de AtletiekUnie gelden.
- Aanmelden leidt naar het inschrijfformulier. Uw aanvraag wordt vervolgens verwerkt door de ledenadministratie.
- Bij Wijzigen kunt u zelf uw lidgegevens aanpassen. daarvoor moet u wel ingelogd zijn.
- Afmelden, om uw lidmaatschap op te zeggen. Ook hiervoor moet u ingelogd zijn. De melding wordt verwerkt door de ledenadministratie.

Ledenpas Atletiekunie
Als lid van een bij de Atletiekunie aangesloten vereniging of loopgroep word je automatisch aangemeld bij de Atletiekunie.  Ieder lid waarvan het e-mailadres staat geregistreerd, ontvangt vanaf 2017 een digitale ledenpas. Het nummer - vaak nodig bij inschrijving voor wedstrijden - kunt u ook terugvinden bij uw lidgegevens (inloggen).