Statuten

In de Statuten staat onder meer  het doel van SPADO omschreven: "De vereniging heeft een afdeling atletiek en een afdeling wandelsport met als doel het doen beoefenen en bevorderen van de atletieksport of de wandelsport, de belangen van de leden te behartigen alsmede daarin een zodanig klimaat te scheppen dat zij bijdraagt aan een harmonische mensvorming"

Lees meer