Veilig en vertrouwd sporten

Veilig en vertrouwd sporten is het uitgangspunt bij SPADO. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend in de sportwereld, zo is onlangs weer gebleken.

Bij SPADO zijn er duidelijke afspraken vastgelegd over omgangsvormen en gedragsregels en zijn er vertrouwenscontactpersonen (VPC's).

Bij de vereniging zijn er twee onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen aangesteld, bij wie je altijd kan aankloppen wanneer je ergens over wil spreken of een voorkomend geval wil melden.

Annemiek van Gils (tevens coördinator)

E-mail: annemiekvgs@hotmail.com

Telefoon: 0164-231669

René Groenewold

E-mail: renegroenewold@home.nl

Telefoon: 0164-855640

In de bijlagen vindt u:

  • het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving en Seksuele Intimidatie
  • het Beleid m.b.t. Aanstelling van Vrijwilligers bij AV SPADO
  • een document met de Omgangsregels binnen SPADO en de Gedragregels Begeleiders.

Downloads: