Nieuws

ALV: SPADO-leden stemmen in met indoorplannen
   (03-03-2018)

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2 maart hebben de leden van SPADO ingestemd met de plannen van het bestuur om indooratletiek mogelijk te maken in Sportcentrum De Karmel.

Met bijna 100 aanwezigen was het, ondanks de winterse omstandigheden, een goedbezochte ledenvergadering van SPADO. Het ging dan ook om een belangrijke beslissing: doorgaan met indooratletiek in De Karmel, zoals deze winter al is uitgeprobeerd. of, na jaren pogen om indoorfaciliteiten in Bergen op Zoom van de grond te krijgen, 'terug naar af' te gaan. Een eventueel besluit voor De Karmel zou een serieuze contributieverhoging met zich meebrengen, dus was het logisch dat het voorgelegde voorstel een stevige discussie opriep.

Uiteindelijk bleek bij de stemming echter dat de overgrote meerderheid van de leden voor het doorzetten van de indoorplannen was. Daarmee is de weg vrij om de komende tijd met de Karmel te komen tot een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst, met een optie voor nog eens vijf jaar. Het sportcentrum zou dan een aantal aanpassingen gaan doen, zoals onder meer een spikegeschikte vloer, andere kleedruimtes en verspring- en sprintfaciliteiten, waardoor er straks tot 6 maanden per jaar binnen getraind zal kunnen worden.

 

Actiepunten

Tijdens de ALV kwamen ook andere zaken aan de orde zoals het vrijwilligersbeleid van de club. Komend jaar zal alles op alles worden gezet om het grote aantal vacatures, taken en functies binnen de vereniging over meer leden te verdelen, en ook om om minder taken bij door SPADO georganiseerde wedstrijden extern - en dus relatief duur - in te vullen. Ook op het gebied van sponsoring zullen stappen gemaakt (moeten) worden, de sponsorcommissie heeft bij de ALV een flinke uitbreiding gekregen.

Het Huishoudelijk Reglement van SPADO en het Bestuursreglement Alcohol in sportkantines - nodig voor de horecavergunning van het clubhuis - zijn aangenomen.

Begroting 2018

De begroting 2018 is vastgesteld. Daarin is dus de contributieverhoging opgenomen, evenals enkele bezuinigingsposten. Desondanks kijken we als vereniging aan tegen een tekort van een paar duizend euro. Op verzoek van de penningmeester is een financiële commissie opgericht, die elke maand bijeen gaat komen.

Jubilarissen

Een aantal leden is tijdens de ALV - voorzover aanwezig - gehuldigd als jubilaris van de club:

25 jaar lid:
Kees Franken, Adrie Verdult, Joop Eijkelenboom, Peter van Meel en Patrick van Haren.

40 jaar lid:
Riet Lint - Kruf en Leonie Appels - Clarijs

50 jaar lid:
Wil Stuker - van Zundert en Cees Boerhout

Ook Ria Ribbers werd naar voren gehaald: zij was vele jaren verantwoordelijk voor de ledenadministratie van SPADO.

 Lid van Verdienste

SPADO heeft een nieuw Lid van Verdienste: Nancy Nijkamp. Zij heeft door de jaren heen binnen SPADO een lange lijst van functies en verantwoordelijkheden op zich genomen. Nancy is of was trainer (eerst pupillen, later junioren), Coördinator wedstrijden, Coördinator competitie CD en dames senioren (coach), Vertrouwenspersoon en coördinator kamp Junioren. Ze was 10 jaar lid van de oudercommissie (voorloper JAC) en begeleidster van trainers in opleiding. Ze is ook Jurylid, deed de initiële opzet en coördinatie van de huidige clubkleding (wedstrijd) en is ook coördinator Atletiekklas ‘t Rijks!

  

Nancy Nijkamp; Cees Boerhout, Riet Lint en Wil Stuker; Ria Ribbers

 

 


Ogenblik a.u.b. ...