Lidmaatschap info

 

Iedereen die eens wil "proeven" of de sfeer binnen SPADO hem of haar wel aanstaat kan een aantal weken op proef meetrainen. In die periode is het mogelijk om de juiste groep te vinden waarmee getraind kan worden en kan iedereen ervaren of atletiek inderdaad wel zo leuk is als vaak gezegd wordt.

Na de proefperiode wordt men dan lid en zijn m.i.v. 1 april 2018 per kwartaal de volgende contributiekosten verschuldigd:

 

Overzicht van de soort lidmaatschappen en contributies ( per kwartaal ) die SPADO kent:

 

Wedstrijdleden

Baan: Pupillen, Junioren, Senioren en Masters

Weg: Lopers met wedstrijdlicentie ***

 Regulier

€ 22,50 tot € 47,50 op basis van leeftijdscategorie, excl. wedstrijdlicentie

 Student

50% van reguliere contributie

 Gastlid

50% van reguliere contributie

 

Trainingsleden

 Recreatieve lopers, loopgroepen. Geen wedstrijdlicentie

Loopsporters

  € 37,50

 

Nordic Walking / Fitters

 Bij combinaties geldt alleen het hogere contributiebedrag

Fitters

 € 22,50

Nordic Walking

 € 27,50

 

G-Atleten

Wedstrijdlicentie n.v.t

Pupillen - Junioren

 € 32,50 tot € 37,50 op basis van leeftijdscategorie

Senioren

 € 37,50

 

***  Wedstrijdlicentie 2018

 categorie

 per jaar

 Wanneer je op wedstrijden wilt uitkomen voor SPADO  Guppies

  n.v.t

 SPADO-contributie is exclusief wedstrijdlicentie Pupillen A t/m D

 € 8,05


Junioren A t/m D

 € 14,30


Senioren, Masters

 € 22,85

 

 

De verschillende soorten lidmaatschap naar leeftijd en categorie, en de bijbehorende faciliteiten en contributie:

 

Soort lidmaatschap

 Leeftijd  Omschrijving

Contributie per kwartaal

Wedstrijdlicentie per jaar

 Wedstrijdleden

Guppies  4 - 5
 • Training 1x per week op woensdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal.
 • Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Er wordt geen wedstrijdlicentie aangevraagd.
 € 22,50  Nee
 Pupillen  6 - 11
 • Training 2x per week. Zomers op de woensdag en vrijdagavond op de baan en 's winters één keer in de zaal en één keer in het bos.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie. 
 • Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
 • De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende pupil hiervan geen gebruik wil gaan maken.
 € 32,50  € 8,05
 CD-junioren  12 - 15
 • Training meerdere keren per week op zowel algemene als specialisatie trainingen (op uitnodiging).
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie.
 • Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
 • De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende junior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
 € 37,50  € 14,30
 AB-junioren  16 - 19
 • Training onbeperkt in overleg en onder begeleiding van trainers.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de atletiekunie.
 • Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
 • De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende junior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
 € 42,50  € 14,30
 Senioren  v.a. 20
 • Training onbeperkt in overleg en onder begeleiding van trainers.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïncasseerd.
 • De wedstrijdlicentie wordt standaard aangevraagd tenzij is aangegeven dat de betreffende senior hiervan geen gebruik wil gaan maken.
 € 47,50  € 22,85

 Gastleden

 
 • Leden die aantoonbaar lid zijn van een andere atletiekvereniging en door die vereniging zijn aangemeld bij de Atletiekunie.
 • De leden hebben een eventuele wedstrijdlicentie ook bij die andere verenigng.

50% van reguliere contributie (op basis van leeftijd)

 N.v.t.

 G-Atleten

 Pupillen - Junioren  v.a. 6
 • Trainen woensdagavond 19.00 - 20.30 uur in overleg met en onder begeleiding van trainers.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Een wedstrijdicentie is niet van toepassing
 • a) Pupillen 6 - 11 jaar
 • b) Junioren 12 - 15 jaar
 • c) Junioren 16- 19 jaar

a) € 32,50

b) € 37,50

c) € 37,50

 N.v.t.
 Senioren  v.a. 20
 • Trainen woensdagavond 19.00 - 20.30 uur in overleg met en onder begeleiding van trainers.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Een wedstrijdicentie is niet van toepassing.
 € 37,50  N.v.t.

 Trainingsleden

 Trainingsleden  v.a. 20
 • Loopsporters, trainen in principe bij de loopgroepen.
 • Onbeperkte trainingsmogeljkheid onder begeleiding van trainers.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Een wedstrijdicentie is niet mogelijk.
 € 37,50  Niet mogelijk

Fitters

 Fitters en Fitsters  
 • Voor volwassen leden die mee trimmen in de ochtendgroepen in het bos; 1 uur.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal.
 • Fitters worden lid bij de Atletiekunie. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 € 22,50  Niet mogelijk

Nordic Walking

 Nordic Walking  
 • Trainen op zaterdag van 09.00 – 10.30 uur vanaf Stayokay.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal.
 • Nordic Walking lidmaatschap is inclusief AU contributie en beschikbaar stellen Poles.

 € 27,50

 Niet mogelijk

Overige

 Studenten  18 - 25
 • Voor buiten de stad studerende en wonende jongeren. Dit is gebaseerd op één keer gem. trainen per week.
 • Worden lid van de vereniging en betalen een contributie per kwartaal. Contributie is inclusief lidmaatschap bij de Atletiekunie.
 • Daarboven betalen zij de wedstrijdlicentie welke begin van het jaar wordt geïnd.
 • Een wedstrijdlicentie wordt niet standaard aangevraagd maar dit dient kenbaar gemaakt te worden aan de ledenadministratie.

50% van reguliere contributie (op basis van leeftijd)

Voorkeur aangeven

Slapende leden,

Steunende leden

 
 • Voor die leden die om (aantoonbare) medische redenen langer dan drie maanden niet kunnen sporten (melden per mail: )
 • Leden die SPADO een warm hart toedragen en dat tot uitdrukking willen brengen middels steunlidmaatschap.
 € 12,50  N.v.t.
 Kaderleden/Juryleden  
 • Personen die zich geregeld voor de vereniging inzetten zonder zelf actief te sporten maar bijvoorbeeld als jurylid of commissie-/werkgroeplid veel voor de vereniging doen, dienen lid te zijn van de vereniging.
 • In principe worden zij niet-betalende leden van de vereniging, maar zij zullen wel worden aangemeld bij de Atletiekunie.
 • De kosten van het lidmaatschap van de atletiekunie komen voor rekening van AV SPADO.
 N.v.t. N.v.t. 

Ereleden

 
 • Leden die vanwege uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging zijn benoemd tot Erelid van SPADO.
 • Zij worden niet-betalende leden van de vereniging, maar zij zullen wel worden aangemeld bij de Atletiekunie.
 • De kosten van het lidmaatschap van de atletiekunie komen voor rekening van AV SPADO.
 N.v.t. N.v.t. 

 

Combinaties

Bij combinaties, bijv. Trainingslid / Nordic Walker, Nordic Walker / Fitter of Wedstrijdlid / Loopgroep geldt alleen het hogere contributiebedrag.

 

Wedstrijdlicentie

Om deel te mogen nemen aan officiële wedstrijden van de AtletiekUnie dient men in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Deze dient ruim op tijd aangevraagd te worden indien men deel gaan nemen aan wedstrijden.

Indien men zich inschrijft voor een wedstrijd terwijl men niet beschikt over een wedstrijdlicentie komen eventuele boetes volledig voor rekening van de betreffende deelnemer.

Voor veel atletiekevenementen geldt dat ze open staan voor wedstrijdatleten en recreanten. Afhankelijk van het deelnemersreglement van het evenement kunnen recreanten uitgesloten worden van de officiele wedstrijd en derhalve ook geen recht hebben op prijzen die daaraan gekoppeld zijn.

Vaak genieten leden van de AtletiekUnie wel van een korting bij de inschrijving door het vermelden van hun licentienummer van de AtletiekUnie. Ter verduidelijking, dat is dus geen wedstrijdlicentie, tenzij dit is aangevraagd.

 

Lidmaatschap Atletiekunie

SPADO leden worden aangemeld bij de Atletiekunie.  Via dit lidmaatschap is een aansprakelijkheidsverzekering van kracht. AU-lidmaatschap 2017: pupillen € 14,85, junioren € 15,65, senioren € 16,95. Deze bedragen zijn al in de contributie verwerkt; SPADO-contributie is dus inclusief AU - lidmaatschap.

 

Toeslag

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Voor de verwerking van een bankbetaling geldt een toeslag van € 1,50 per kwartaal.

 

Trainingen

Alle trainingen zijn onder begeleiding van trainers tenzij anders met het bestuur overeengekomen.

 

Betaling

Afschrijvingen vinden plaats aan het begin van het kwartaal. De wedstrijdlicentie wordt eenmalig, gelijk met de contributie, aan het begin van het jaar geïnd. Alle kortingen op lidmaatschappen worden achteraf, aan het eind van het jaar, verrekend mits de veranderende situatie van te voren is aangeven en goedgekeurd.

 

Aanmelden

Via het aanmeldformulier.

 

Inschrijfgeld

Bij aanmelding wordt voor nieuwe leden eenmalig € 10,00 in rekening gebracht. Dit geldt niet voor nieuwe leden die na een beginnerscursus doorstromen. Voor duppies. pupillen en juinioren komt daar een bedrag van €5,- bij voor een SPADO-shirt (kostprijs).

 

Afmelden

Per email aan: .


Ogenblik a.u.b. ...