Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van AV SPADO is een aanvulling (nadere detaillering) op de statuten van de vereniging.

Het huishoudelijk reglement bevat behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegheden van bestuursleden.
Procedures en werkwijzen zijn in het huishoudelijk reglement vastgelegd d.m.v. een protocol.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn alleen mogelijk door een bestuursbesluit en 
- Mogen niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement.
- Kunnen worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden bij unanimiteit van de stemmen.
- Het huishoudelijk reglement is openbaar en de laatste versie wordt gepubliceerd op de website www.spado.nl.

U kunt het Huishoudelijk Reglement via deze link lezen of downloaden.

Het bestuursreglement clubhuis SPADO is aan het HR toegevoegd.


Ogenblik a.u.b. ...